Melindungi Perempuan dan Anak dari bahaya penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sehingga diperlukan upaya pencegahan melalui gerakan bersama untuk memastikan Perempuan dan Anak terhindar dari penularan Covid-19 di rumah, sekolah, lingkungan sekitar dan tempat kerja

Latest videos